Ι.Ι.Ε.Κ.

Τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι θεσμός της ευρωπαϊκής ένωσης εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και λειτουργούν από το 1993.Στόχος τους είναι να παρέχουν οποιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η κατάρτιση διαρκεί έως 4 εξάμηνα, για τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου, και 2 εξάμηνα για τους κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου. Για τους απόφοιτους ΤΕΕ Β' κύκλου κομμωτικής γίνεται εισαγωγή στο Γ' εξάμηνο για δύο εξάμηνα.

Το δίπλωμα Επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα. (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α/5-3-200 <<Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα>> ).

Το δίπλωμα επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγίας 92/51/ΕΟΚ).


Οι ειδικότητες των Ι.Ι.Ε.Κ. είναι οι παρακάτω :
Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...
Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...
Πατήστε εδώ για μεγέθυνση...
Τελευταία νέα
Beauty Macedonia 2009
test
Συνεργασία της Purebeau Academy με το Ι.Ι.Ε.Κ. Αλεξάνδρειο - Σχολές Κ. Τριανταφυλλίδη
Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδων - Istopolis